تبلیغات

تبلیغات

اثر تشعشعات موبایل بر مغز

مجموعه : پزشکی و سلامت
اكنون تحقیقات تازه ای انجام شده است كه نشان می دهد تشعشعات موبایل ها قسمت های خاصی از مغز را تحریك می كنند. البته این بدین معنی نیست كه به عنوان مخرب مغزی است اما برای گروهی از انسان ها مشكل آفرین خواهد بود.به نوشته سایت پی سی ورد ایران، محققان ایتالیایی به این نتیجه دست پیدا كرده اند كه تشعشعات موبایل ها نزدیكترین قشر بیرونی مغز را تحریك می كنند.

البته هنوز صد درصد معلوم نیست كه این تحریكات ایجاد شده توسط تلفن های موبایل GSM واقعا خطرناكند یا نه. محققان بیمارستانی در تایلند عملكردهای مغز را در حین تلفن زدن با كمك روشTMS زیر نظر گرفتند. افرادی كه این كار روی آنها انجام شد 15 جوان مرد بودند كه با یك موبایل GSM 900 به مدت 45 دقیقه تلفن كردند. در 12 نفر از 15 كاندید انتخاب شده در زمان صحبت تحریكاتی در قشر مغزی نزدیك به موبایل دیده شد. قابل توجه است كه این قشر پس از یك ساعت دوباره به حالت عادی بازگشت.

محققان می گویند كه این تحریكات به این معنا نیست كه یك موبایل و تشعشعات آن برای انسان ها خطرناك است، اما این امكان را می دهند كه برای دسته ای از افراد مثلا افرادی كه دچار حمله صرعی می شوند این تشعشعات به عنوان محركی برای شروع بیماریشان عمل كند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات