تبلیغات

تبلیغات

روش های خنثی کردن بمب جنسی

سرمایه- ابراهیم رها : یکی بود یکی نبود، یه روز یه مملکتی یه رئیس سازمان جوانانی داشت که گفته بود: «از نظر ما بمب جنسی در کشور خطرناک تر از بمب و موشک دشمن است.» مردم گفتن عزیز دل برادر زیاد به این مسائل فکر نکن خوب نیست، گفت آخه این بمب جنسی خیلی بمب ناجوریه، گفتن بمبش ناجوره یا جنسیش؟، گفت اگر جنسش با بمبش جور باشه ناجوره، باری، مردم برای اینکه دغدغه بمب گذاری های جنسی از سالن های تاریک سینما، خانه های خالی، ذهن رئیس سازمان ملی شونو مشغول نکنه تصمیم گرفتن بمب های جنسی رو خنثی کنن. واسه همین دور هم جمع شدن و شروع کردن به مشورت کردن.  سازمان ملی جوانان گفت دور هم جمع نشین، دور هم بودن خودش مواد اولیه بمب جنسیه، مردم که دیدن اینطوریه رفتن جدا جدا توی خونه ها شدن به هیچ چیزی هم که تولید اینجور بمب ها رو بکنه فکر نکردن و فقط به خنثی کردنش فکر کردن. یه مدتی گذشت. مردم آب نخوردن، نون نخوردن، شب نخوابیدن و به خنثی کردن این بمب فکر کردن. هر کس توی خیابون اون یکی رو می دید می گفت عجب بمبیه ها، همه هم از این که رئیس سازمان ملیشون اینقدر اهل مبارزه و بمب و جنگیدنه خوشحال بودن و توی هیچ جای پوستشون جای نمی گرفتن. جونم براتون بگه که مردم کلی و نصفی فکر کردن آخرش به این نتیجه رسیدن که بهتره یا همه مردها رو خنثی کنن یا بگن در یک اقدام دسته جمعی همه زن ها از کشور مهاجرت کنن. البته راه ازدواج هم به نظر بعضی ها رسید اما چون اون هم به مسکن و درآمد و کار و… یکسری چیزهای بی ربط به دولت مربوط می شد و در عین حال خودش یکجور تولید مداوم بمب بود، تصمیم گرفتن این راهکارها رو به رئیس سازمان ملی جوانان بدن تا شب ها خواب راحت داشته باشه. اینجوری ملت احساس کردن که بدون بمب جنسی حالشون بهتره. خلاصه همه مشکلات مملکت حل شد، قصه ما هم به سر رسید آقاهه به خونش نرسید،
 

تبلیغات