تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

آزمایش واكسن جدید برای ترك سیگار

به گزارش آسوشیتدپرس پژوهشگران مركز تحقیقات دخانیات در دانشگاه ویسكانسین- مدیسون آزمون با یك واكسن ضدنیكوتین به نام NicVax ساخت شركت بیوتكنولوژی Nabi در كالیفرنیا را بر روی گروهی از افراد سیگاری آغاز كرده اند.شركت كنندگان در این آزمون چهار یا پنج بار با فاصله های 4 تا 6 هفته ای تحت تزریق واكسن قرار می گیرند و برای یكسال تحت نظر باقی می مانند.دوسوم افراد واكسن واقعی و یك سوم دارونما دریافت می كنند.
 
نه پزشكان و نه افراد تحت آزمایش تا پایان بررسی نمی دانند به چه افرادی واكسن واقعی تلقیح شده است. به این افراد برای ترك سیگار مشاوره داده می شود و باید زمانی را برای ترك معین كنند كه معمولا در حدود زمان تزریق دومین واكسن است.
 
اولین تزریق باعث فعال شدن دستگاه ایمنی و تزریق های بعدی باعث ترشح آنتی بادی یا پادتن ضد نیكوتین در بدن می شود. این پادتن ها به نیكوتین موجود در خون متصل می شوند و مانع رسیدن آن به مغز می شوند. پادتن های ایجادشده باید تا یك سال در بدن باقی بمانند و پس از آن ممكن است تزریق های یادآور لازم باشد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات