تبلیغات

تبلیغات

خطر نقص كلیوی حاد جدی است! (

مجموعه : پزشکی و سلامت
اولین مطالعه بین المللی نقص كلیوی حاد یا ARF نشان می دهد برخی بیماران در بخش مراقبت های ویژه دچار نوع شدید ARF می شوند و بسیاری از آنها جان خود را از دست می دهند. به گزارش یونایتدپرس، محققان اطلاعات مربوط به بیماران بخش مراقبت های ویژه در 54 مركز پزشكی را در 23 كشور جهان طی یك دوره پانزده ماهه مورد بررسی قرار دادند.

آنها دریافتند تقریبا شش درصد بیماران دچار ARF شدند در حالی كه در بیمارستان بستری بودند و از میان آنها 60 درصد جان باختند.
ارزیابی ها نشان می دهد امسال 5 میلیون امریكایی به بخش مراقبت های بیمارستان ها می روند و اگر این رقم درست باشد، 250 هزار نفر دچار نقص كلیوی حاد می شوند.


به هر حال نكته حائز اهمیت این است كه در واقع تعداد موارد ابتلا خیلی بیشتر از آن چیزی بود كه پیش بینی شده بود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات