تبلیغات

تبلیغات

دیالیز برای كلیه های نارسا

مجموعه : پزشکی و سلامت

در این مرحله كلیه ها دیگر نمی توانند به تنهایی از پس دفع كردن آب، املاح اضافی و مواد زائد برآیند. دیالیز می تواند مواد شیمیایی حیاتی در خون – مانند پتاسیم، سدیم و بیكربنات – را تنظیم كند. دیالیز همچنین به كنترل فشار خون كمك می كند.
دیالیز راه علاج بیماری كلیوی نیست. بسیاری از افراد باید برای تمام عمرشان بر روی دیالیز باقی بمانند.
در حال حاضر دقیقا معلوم نیست كه دیالیز تا چه حد بر طول عمر بیماران می افزاید، اما احتمالا دست كم برخی از آنها عمری طبیعی مانند افراد دارای كلیه سالم پیدا می كنند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات