تبلیغات

تبلیغات

افت شنوایی

مجموعه : پزشکی و سلامت

افت شنوایی نسبی یا كامل در یك یا هر دو گوش میباشد.

سن، جنس، ژنتیك و نحوه زندگی: عوامل قابل توجهی نیستند.

اختلال نسبی یا كامل شنوایی می تواند بشدت روابط اجتماعی را محدود كند و منجر به انزوا و افسردگی شود. كاهش شنوایی ممكن است ناشی از بیماری یا آسیب دیدگی باشد و خیلی از مردم بدتر شدن شنوایی را با افزایش سن تجربه می كنند. نقائص شنوایی ممكن است از زمان تولد وجود داشته باشند. حدود 2 مورد از هر هزار كودكی كه متولد میشوند درجاتی از اختلال شنوایی را دارند.


انواع بیماری:
دو نوع افت شنوایی متفاوت وجود دارد: هدایتی و حسی عصبی. در افت شنوایی هدایتی مشكل در گوش میانی یا خارجی در انتقال صوت به گوش داخلی میباشد. این نوع افت شنوایی اغلب موقتی است. افت شنوایی حسی عصبی ممكن است بعلت اختلالات حلزون، بخشی از گوش داخلی كه صوت را تشخیص می دهد و یا اختلالات عصب شنوایی كه گوش داخلی را به مغز متصل می كند، باشد. افت شنوایی حسی عصبی معمولاً دائمی است.


افت شنوایی هدایتی Conductive hearing loss:
شایعترین علت افت شنوایی هدایتی در كودكان التهاب مزمن گوش میانی توأم با ترشحات می باشد كه در آن گوش میانی با مایع چركی پر میشود. در بالغین، افت شنوایی هدایتی اغلب ناشی از انسداد مجرای گوش است. همچنین این افت شنوایی می تواند ناشی از پارگی پرده
گوش یا تغییرات ناگهانی فشارهوا باشد. بندرت افت شنوایی هدایتی ناشی از اتواسكلروز است، حالتی كه در آن یكی از سه استخوان كوچك گوش میانی بی تحرك شده و قادر به انتقال صوت نیست.


افت شنوایی حسی عصبی Sensorineural hearing loss:
این نوع افت شنوایی بطور شایع ناشی از تخریب حلزون در نتیجه افزایش سن میباشد. اكثر افرادی بالای سن 70 سال مقداری كری حسی عصبی دارند. همچنین این حالت ممكن است به علت آسیب به حلزون بوسیله سر و صدای زیاد یا بواسطه بیماری كه اختلالی در گوش داخلی است، ایجاد شده باشد. بندرت علت افت شنوایی حسی عصبی توموری است كه عصب شنوایی را درگیر می كند.


اقداماتی كه باید انجام دهید:
پزشك گوش شما را با وسیله ای به نام اتوسكوپ معاینه می كند. سپس برای اثبات افت شنوایی حسی عصبی و یا هدایتی و اندازه گیری میزان افت شنوایی ممكن است تست شنوایی انجام شود. اگر پزشك به تومور عصب شنوایی مشكوك باشد ممكن است برای معاینه عصب از MRI استفاده نماید.
اگر شما افت شنوایی هدایتی دارید، درمان عامل زمینه ای ممكن است شنوایی شما را تا نزدیكی حد طبیعی باز گرداند. افت شنوایی حسی عصبی اغلب دائمی است. اگر چه ممكن است سمعك مفید باشد. در كری حسی عصبی عمقی با كاشت حلزون Cochlear implant الكترودهایی كه بصورت جراحی در حلزون كاشته میشوند ممكن است اصواتی مانند صحبت شنیده شوند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات