تبلیغات

تبلیغات

آب تنی و ایمنی

مجموعه : پزشکی و سلامت

با گرم شدن هوا، بازار آب تنی هم رونق می گیرد. آنها كه به رودخانه و دریا دسترسی دارند، تن به طبیعت می سپارند. آنها كه ندارند، به استخرهای شخصی یا عمومی بسنده می كنند. شنا نه تنها ورزشی سودمند است بلكه یكی از مفرح ترین سرگرمی ها هم به حساب می آید اما این فعالیت شادی بخش می تواند خطراتی به همراه داشته باشد و حتی در صورت بی احتیاطی تلفات جانی به جا بگذارد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات