تبلیغات

تبلیغات

اتواسكروز (اسكلروز گوش)

مجموعه : پزشکی و سلامت

رشد غیرطبیعی استخوان بین گوش میانی وداخلی است كه اغلب منجربه كاهش شنوایی میشود.


سن: علائم معمولاً بین سنین 30-20 سالگی بوجود می آید.


جنس: در زنان دو برابر شایعتر است.


ژنتیك: اغلب به صورت ارثی است.


نحوه زندگی: عامل قابل توجهی نیست.

اتواسكلروز بیماری ایست كه در آن به دلائل ناشناخته، استخوان ركابی كه داخلی ترین استخوان گوش میانی است شروع به رشد بیش از حد در اطراف پایه خود می كند. بتدریج استخوان ركابی بی تحرك شده، انتقال ارتعاشات صوت به گوش داخلی متوقف شده و باعث افت شنوایی پیشرونده میشود. معمولاً هر دو گوش مبتلا میشوند، اگر چه همیشه به یك اندازه نیست.
اگر بیماری پیشرفت كند، ممكن است آسیب عصبی در گوش داخلی ایجاد شود. اگر چه اتواسكروز تقریباً روی یكی از هر دوازده نفر تاثیر می گذارد، معمولاً این حالت علت علائم نیست. اگر علائمی ایجاد شود معمولاً اولین بار بین سنین 20 تا 30 سال ظاهر میشود. این اختلال در زنان دو برابر نسبت به مردان شایعتر است و اغلب در حین حاملگی سیر سریعتری دارد. از هر 10 نفر مبتلا به اتواسكروز 6 نفر بیماری را بصورت خانوادگی دارند.


علائم بیماری:
علائم اتواسكروز بتدریج بوجود و عبارتند از:

– افت شنوایی در ارتباط با اصوات مبهم، اما ممكن است در یك محیط پر سروصدا این اصوات واضح تر شوند.

– زنگ زدن یا وزوز صدا در گوشها

در موارد شدید، ممكن است سرگیجه و عدم تعادل بوجود آید.


اقداماتی كه باید انجام دهید:
پزشك احتمالاً می تواند با استفاده از تستهای شنوایی و سابقه خانوادگی اتواسكروز را تشخیص دهد. هیچ درمانی دارویی برای توقف سیر بیماری وجود ندارد اما شما می توانید بین استفاده از سمعك و عمل جراحی كه استخوان ركابی بدون تحرك را عوض می كند، یكی را انتخاب كنید.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات