تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس های اندیشه ساز

عشق تنها چیزی است که با بخشیدن،بیشتر می شود. انسان فقط صاحب چیز های است که میبخشد. یاد بگیرم که خم شوم ،وگرنه می شکنیم. باور کنیم که بهترین های دنیا بیش از بدترین ها هستند. ان کسی را که برای ازدواج بر می گزینیم، حداقل،شایسته احترام و محبتی است که نثار دوستانمان می کنیم. تنها چیزی که در دنیا تغییر نمی کند ،لزوم تغییر است. انسان ها زمانی به عشق ما نیاز بیشتری دارند که کمتر از هر زمانی دیگر لیاقت ان را دارند. یاد بگیریم که زمان میگذرد،چه خوش بین باشیم چه نباشیم. واقعیت ،چیزی است که هست ، نه چیزی که دوست داریم. مرد بزرگ به خود متکی اس تو جز از خود هیچکس چیزی طلب نمی کند ولی مردان کوچک از دیگران توقع دارند. هنگامی که همه یکسان فکر میکنند دیگر کسی بیشتر نمی اندیشد. در تنی نحیف می تواند اندیشه های بزرگ مسکن گیرد. هرگاه بتوانیم،پی از شکست خود لبخند بزنیم شجاع خواهیم بود. بهترین کار ها ان است که به اعتدال نزدیکتر باشد. سنگ های درشت را سنگ های ریز پا برجا نگه می دارند. عاقل انچه را که می داند نمی گوید،ولی انچه را که می گوید می داند. اگر در کار ها «اگر»نباشد به طور یقین پیروز خواهیم شد. خوب صبر کن پیش در امد پیروزی است. زندگی ما ، زایید اندیشه است.
 

تبلیغات