تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

با این اس ام اس ها زندگی کنید

تمام شان و عظمت انسان در فکر و اندیشه ی اوست. چون دل راست اندیش و زبان راستگو باشد در کاستی و نادرستی بسته می‌شود . وارد عمل شدن، بدون برنامه‌ریزی ،علت همه شکست هاست . بزرگان زاده نمی شوند – ساخته می شوند . شکست وجود ندارد. مگر، در ذهن سازنده اش. قدرت تکان می دهد اما تکان نمی خورد. فكر خوب، معمار و آفریننده است. بیاموزیم اندیشیدن را نه اندیشه ها را. هیچگاه زیر پایت را نگاه نکن وگرنه نخواهی جست. وقتی قلبت کوه آتشفشان است، چگونه انتظار داری در دستهایت گل بروید. پیش از سحر تاریک است اما تاکنون نشده که آفتاب طلوع نکند به سحر اعتماد کنید. كسی به فكر انتقام باشد، همیشه زخمهای خود را تازه نگه می دارد. به زبان اجازه نده كه قبل از اندیشه ات به راه افتد. زندگی باید پیوسته در حال بوجود آمدن و بوجود آوردن باشد والا باریست بر دوش انسان. عیب جامعه این است كه همه می خواهند آدم مهمی باشند و هیچ كس نمی خواهد فرد مفیدی باشد . برای آدم های بهانه گیر ، همیشه بهانه موجود است. تاسف برای گذشته مانند رفتن به دنبال باد است . تنهایی ، آشیانه ی تفکر است .
 

تبلیغات