تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس روز 73

 

اگر دنیای ما دنیای سنگ است بدان سنگینی سنگ هم قشنگ است اگر دنیای ما دنیای درد است بدان عاشق شدن از بحررنج است اگر عاشق شدن پس یك گناه است دل عاشق شكستن صد گناه است

 

————————————–

نمی دانم چه حسی هست عاشقی ؟
وقتی می نشینم ، وقتی راه روم ، وقتبی می خوابم دوستت دارم
وقتی صدایی می آید دوستت دارم ، وقتی سکوت هست دوستت دارم
چه می کنی با من که چنین راحت همیشگی شده ای ؟

 

تبلیغات