تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس عاشقانه 7

خدایا! چگونه زیستن را به من بیاموز چگونه مردن را خود خواهم آموخت
جامعه مثل آب نمک است شنا کردن در آن بد نیست اما بلعش وحشتناک است
دو تراژدی دردناک در زندگی وجود دارد : یکی اینکه در عشقت ناکام شوی و دیگر اینکه به وصال عشقت برسی
چه فکر کنی می توانی و چه فکر کنی نمی توانی ، درست فکر میکنی
اگر مردم را به حال خود گذاشتی تو را به حال خود خواهند گذاشت
در نمک باید چیز غیب و مقدسی وجود داشته باشد چیزی که هم در اشک و هم در دریاست
من هرگز نمی نالم…قرنها نالیدن بس است…میخواهم فریاد بزنم…!اگر نتوانستم سکوت میکنم
 

تبلیغات