تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس فلسفی 3

ظرفیت عشق وجودت را با دوست داشتن همه انسان ها و تمامی زندگی افزایش بده

امکان تغییر در زندگی هست.دیگران این کار را کرده اند

از درخت سکوت میوه آرامش آویزان است

آن چه را در روشنایی دیده ای در تاریکی به فراموشی نسپار

هیچ انسانی دوست یا دشمن تو نیست بلکه انسانها معلم تو هستند

کوچک که بودم فکر می کردم آدمها چقدر بزرگند ! و ترس برم میداشت بزرگ که شدم دیدم چقدر بعضی آدمها کوچکند و باز ترسیدم

 

تبلیغات