تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس عاشقانه جدید

اس ام اس عاشقانه جدید
كفشات رو در بیار ، جدی میگم كفشات رو در بیار !

 چرا؟

 آخه تو توی یك سرزمین مقدسی !

 آره شك نكن تو توی قلب منی !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دل به هر کجا رو کند ، آخر بیاید سوی دوست / قبله دل ها کجا باشد به غیر از کوی دوست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

در کاخ مجلل خبر از عشق مجو / که سعادت همه در کلبه درویشان است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

دروغ نیست اگر بگوویم

که بی تو، زنده مانی میکنم ، نه زندگانی !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

از میان اشک های غبار آلود که محتاج هر محبت است ، قطره اشکی به نام

سلام تقدیمت میکنم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ارزش وصل نداند مگر آزرده هجر / مانده آسوده ، تا که منزل برسد . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

آخرین تماشایت را پلک نخواهم زد ، مبادا تصویرت در چشمانم آواره شود . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

در ذهن اگر نیافرینمت میمیرم / از شاخه اگر نچینمت میمیرم

ای عادت چشم های بی حوصله ام / یک روز اگر نبینمت میمیرم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

آه مکش و اشک مریز ، غصه مخور ، شب در میان است ، خدا مهربان است . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

طنین نبض بارانی ، بلوغ چشمه سارانی / تو را من دوست میدارم ، میدانم که میدانی . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

چشم ماه تو عجب جلوه گه بیداد است / خدا به روی تو سر عشق کدام استاد است

خم ابروی تو را دیدم و رفتم به سجود / صید را زنده گرفتن هنر صیاد است . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

من گرفتار سکوتی هستم که گویا از هر فریادی بلندتر است . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

محبان را غم محبوب سخت است / فراق مهربان خوب سخت است

ز هستی دل بریدن نیست مشکل / دل کندن از محبوب دلربا سخت است . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

خدایا دلم گرفته ، میان این همه آرزوها ، دلتنگ ترین بنده ات را دریاب . . .

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ای بشر آخر پنداری که دنیا مال توست / ورنه پنداری که عجل دنبال توست

هرچه خوردی مال مور / هر چه بردی مال گور

هر چه مانده مال وارث / هر چه کردی مال توست . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

گرچه از خاکیم و مشتی خاک زیر انداز ماست / آسمان کوچکترین بازیچه پرواز ماست . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

نبردی از وفا یک ذره بویی / به هر ساعت شوی مایل به سویی

فقط یک نکته میگویم قبول کن / عزیزم واقعا بی چشم و رویی !!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

سفر کردی غروبی از کنارم / تو را ای کاش میشد باز دارم

تو میگفتی که میآیی دوباره / از آن روز دائما چشم انتظارم . . .

 

تبلیغات