تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس جملات كوتاه ولی عمیق

هر حقی یک مسؤولیت، هر فرصتی یک اجبار و هر مالکیتی یک وظیفه به همراه دارد.جان د راکلفر
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تا زمانی که توده مردم برای بهبود حال یکدیگر احساس مسؤولیت نکنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی‌یابد. هلن کلر
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هیچ فرازی در برابر آدم های پاکباخته توان ایستادگی ندارد . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ما هنوز در زمان ماقبل تاریخ هستیم . زیرا تاریخ بشریت آن روز آغاز می شود که بشر از هم? رنجها و گرفتاریها نجات یابد . فتحی الرمکی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آنان که نمی توانند خود را اداره کنند ‌ناچار از اطاعت دیگرانند. ویکتور هوگو
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زندگی گره ای نیست که در جست و جوی گشودن آن باشیم. زندگی واقیتی است که باید آن را تجربه کرد . سورن کی یر کگارد
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
پرهیزگار باش که هرگز هیچ پرهیزگاری از درستی نمی میرد . غزالی طوسی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند . ارد بزرگ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هرگاه رابطه شما به خوبی پیش نمی رود ، هرگاه این رابطه دیوانگی شما و یارتان را پدید می آورد شادمان باشید ، زیرا آنچه در ناخود آگاه پنهان بوده اکنون به روشنایی و آگاهی آمده و فرصتی برای رهایی ایجاد شده است.  هر لحظه نسبت به آن لحظه دانا بوده، به ویژه متوجه حالات درونی خود باشید. اکهارت تول
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انسان آزاد خلق شده است ولی در میان قیود به دنیا می آید . فیلر
 
 

تبلیغات