تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس عاشقانه 81

سکوت من ، فردای بلند دوست داشتن توست ، دوست داشتن تو افسانه نیست
باورش کن . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
گردش سال فقط یک شب یلدا دارد ، من بدون تو هزاران شب یلدا دارم . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خدا رو چه دیدی ، شاید با تو باشم / شاید با نگاهت از این غم رها شم
خدا رو چه دیدی ، شاید غصه رد شد / دلم راه و رسم این عشق رو بلد شد
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آرزویم این است  ، از سفر نگویی تو  / تو هم آرزو کن ، اوج آرزویی تو
آرزویم این است ، زیر سقف این دنیا / من برای تو باشم ، تو برای من تنها . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
سرم خاک کف پای رفیق است / دلم مجنون صحرای رفیق است
بهشت ارزانی خوبان عالم / بهشت من تماشای رفیق است . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
گر در بیابانها صدها سال ویران شوی / بهتر است اندر وطن محتاج نامردان شوی . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
میگن عاشقا عشقشون رو زیبا میبینن ، ایندفعه که دیدمت خیلی زیباتر شده بودی
نمیدونم ، تو هردفعه زیباتر میشی ، یا من عاشقتر . . .
 
 

تبلیغات