تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس فلسفی جملات زیبا – 2

هر چه هست برای مصلحتی است…و هر که هست به خاطر منفعتی است.
و هیچ چیزبه<<خودش>>نمی ارزد
دکتر شریعتی
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر روزی تهدیدت کردن بدان در برابرت ناتوانند..
اگر روزی خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست..
اگر روزی ترکت کردن بدان لیاقت با تو بودن را نداشته اند..
دکتر شریعتی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مذهب شوخی سنگینی با من کرد .سالها مذهبی بودم بی آنکه خدایی داشته باشم………
دکتر شریعتی
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
فلسفه زندگی انسان در این جمله خلاصه میشود…….
فدا کردن آسایش زندگی برای فراهم آوردن وسایل آسایش زندگی
دکتر شریعتی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خدایا….بر اراده.دانش.عصیان.بی نیازی.حیرت.لطافت روح.شهامت و  تنهایی من بیفزا
دکتر شریعتی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عاقلانه
          ازدواج کن
تا
عاشقانه
             زندگی کنی
دکتر شریعتی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آزادی!
در دامن اسارت می زاید?
در زنجیر رشد می کند?
از ستم تغذیه می کند?
با غصب بیدار می شود…
های… این سرنوشت آزادی است!
دکتر شریعتی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
وقتی که در صحنه حق و باطل نیستی، هر جا که میخواهی باش، چه به نماز ایستاده باشی، چه به شراب نشسته باشی، هر دو یکیست.
دکتر شریعتی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
به سه چیز تکیه نکن
غرور، دروغ و عشق
آدم با غرور می تازد
با دروغ می بازد
 و با عشق می میرد
دکتر شریعتی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خداوندا، مگذار آنچه را که حق می دانم،
 به خاطر آنچه که بد می دانند، کتمان کنم
دکتر شریعتی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
برایت دعا میکنم که خدا از تو بگیرد هر آنچه خدا را از تو میگیرد
دکتر شریعتی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های زیبا و پرشكوه می آفرینند.
دکتر شریعتی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کاش خدا سه چیز را نمی آفرید …….        
غرور،دروغ،عشق
تا هیچ گاه کسی از سر غرور به دروغ دم از عشق نزند
دکتر شریعتی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خوب بودن ! کلمه هیجان آوری نیست .
 خوبی ، در فارسی شکوه و عظمت خارق العاده ای ندارد ،
 با متوسط بودن و بی بو و خاصیت بودن هم صف است
خوب بودن از نظر ما یعنی بد نبودن ! و این معنی مبتذلی است !
دکتر شریعتی
 
 

تبلیغات