تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس فلسفی جملات زیبا 106

به یاد داشته باش :
نقطه اوج هر فوواره ، سرآغاز سقوط است . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تا شب نشده ، گله از روز مکن . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

به جای اینکه به دنبال سعادت باشیم ، خالق سعادت باشیم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

با یک پلک زدن ، غافل از آن ماه نباشیم / شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تنها یک راه به سوی بهشت وجود دارد که در زمین ، آن را عشق مینامند . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مشکلات ٬ انسانهای بزرگ را متعالی میسازد و انسانهای کوچک را مت . . .
( شریعتی )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همیشه سعی کن عاشق کسی بهتر از خودت باش
تا با تو زندگی کنه ٬ نه بازی . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آنچه میخواهیم نیستیم  و آنچه هستیم نمیخواهیم ٬ آنچه دوست داریم نداریم
و آنچه داریم دوست نداریم ٬ و عجیب است هنوز امیدوار به فردائی روشن هستیم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

انسانموفق کسی است که در تاریکی دنبال شمع بگردد
نه اینکه منتظر بشیند تا صبح شود . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آدرس موفقیت : بزرگراه توکل ، بلوار آرامش ، خیابان آزاده
میدان عمل ، مجتمع نشاط ، واحد پشتکار ، پلاک ۲۰ ، منزل خوشبختی
 
 
 

تبلیغات