تبلیغات

تبلیغات

اهمیت پرفشاری خون

مجموعه : پزشکی و سلامت

رگها مانند لوله های پلاستیكی هستند كه خون را به همه جای بدن می رسانند. شریان ها كه خون را از قلب به تمام نقاط بدن می برند، مجبورند كه فشار زیادی را در هنگام تلمبه زدن قلب متحمل شوند. اگر به مدت چند سال، فشارخون از حد طبیعی اش بیشتر باشد و فشارخون هم در این مدت درمان نشود، رگها صدمه خواهند دید. دیواره رگ ها به تدریج سفت و ضخیم شده و باعث میشود كه مجرای آنها باریكتر شوند از حالت انعطاف پذیری و ارتجاعی رگ ها هم كاسته میشود. این وضعیت را اصطلاحاً تصلب شرائین یا آرتریواسكلروز می نامند. اگر یك شریان خیلی باریك و تنگ شود، خون نمی تواند به خوبی از آن عبور نماید و در نتیجه آن قسمتی از بدن كه این شریان مسئول خونرسانی به آن است خون كافی بدست نخواهد آورد و در نتیجه دچار كمبود اكسیژن خواهد شد. وقتی یك شریان باریك می گردد، احتمال ایجاد لخته های خون (ترومبوز) در آن زیاد میشود كه ممكن است باعث شود كه رگ به طور كامل بسته شده و در نتیجه آن قسمت از بدن كه این رگ به آنجا خونرسانی می كرد، از بین برود. اگر این قسمت از بدن خود قلب یا مغز باشد، منطقه از بین رفته را اصطلاحاً آنفاركت گویند و به این وضعیت آنفاركتوس گفته میشود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات