تبلیغات

تبلیغات

جای علامت سوال چه عددی می‌گذارید؟ ( تست هوش )

جای علامت سوال چه عددی می‌گذارید؟ ( تست هوش )

جای علامت سوال چه عددی می‌گذارید؟

 

  5 = 1  

 

  25 = 2  

 

  125 = 3  

 

  625 = 4  

 

  ? = 5  

 

۰

 

۰

 

۰
 

۰

 

۰

 

۰

 

 

۰

 

۰
 

۰

 

۰

 

جواب :

جای علامت سوال باید عدد 1 را قرار داد  اگر قبول ندارید خط اول را به یاد بیاورید:

 

  5=1 

 

نتیجه‌گیری اخلاقی :

 

 

مسائل ساده زندگی را بیخود پیچیده نکنید!

 

تبلیغات