تبلیغات

عکاس دیوانه تا حالا دیدین؟؟؟اگه ندیدین حتما ببینید!!!

عکاس دیوانه تا حالا دیدین؟؟؟اگه ندیدین حتما ببینید!!!
یک عکاس آمریکایی موقعی که در حال عکس گرفتن از غروب آفتاب در گراند کانیون آریزونا بود به صحنه جالبی از یک عکاس دیگر برخورد  !
عکاس دیوانه تا حالا دیدین؟؟؟اگه ندیدین حتما ببینید!!!

او میگوید در این موقع سه سوال برای من پیش آمده بود:
1- او چطور از این صخره بالا رفته است؟
2- چرا صخره کناری که امنیت بیشتری دارد را برای عکس برداری انتخاب نکرده است؟
3- چطور قصد برگشن دارد؟

چند لحظه بعد عکاس فوق وسایلش را جمع کرد که برگردد :

توجه داشته باشید که ارتفاع این صخره 900 متر است!

عکاس دیوانه تا حالا دیدین؟؟؟اگه ندیدین حتما ببینید!!!

او در حالی که وسایل خود را در دست چپ گرفته بود و با دست راست صخره را نگه داشته بود، وسایل خود را به بالای صخره پرتاب کرد و بعد خود را بالا کشید! او حتی کفش مناسب هم نپوشیده و صندل به پا دارد.

تبلیغات