تبلیغات

طراحی ابتکاری ( موشک یا صندلی )

طراحی ابتکاری ( موشک یا صندلی )
این مدل طراحی را قبلا تو سایت گذاشتیم ولی این یکی کامل ترش هست !!
 
به نظرتون این چیزی كه این خانوم كنارش ایستاده چیه؟
.
.
.
.
.
.
.

طراحی ابتکاری ( موشک یا صندلی )
 
 
 طراحی ابتکاری ( موشک یا صندلی )
 
 
a