تبلیغات

خانه روزنامه ای + عکس

خانه روزنامه ای + عکس
الیس استنمن یکی از انسان های مبتکر در زمان خود به شمار می رود. او با بیش از هزاران روزنامه، خانه ای ساخته است که اهداف زیست محیطی و اقتصادی را در پس ابتکارش به نمایش می گذارد.

به گزارش سایت تکناز ، استنمن با بیش از هزار روزنامه خانه ای ساخته است که سال های انتشار بیشتر آنان به 1992 میلادی باز می گردد، زمانی که تمرکز بیشتر اخبار بر روی پدیده بازیافت و حفظ زمین و محیط زیست از آسیب های بیشتر بوده است. 

خانه روزنامه ای + عکس

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات