تبلیغات

تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا

تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا
تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا

تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا

تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا

2. فرودگاه بین المللی Kansai، اوزاکا، ژاپن

تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا

تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا

3. فرودگاه Chek Lap Kok، هنگ کنگ

تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا

تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا

4. فرودگاه Menara، مراکش

تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا

تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا

5. فرودگاه بین المللی Incheon، کره جنوبی

تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا

تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا

6. فرودگاه بین المللی Denver، ایالات متحده آمریکا

تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا

تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا

7. فرودگاه Sondika، بیلبائو، اسپانیا

تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا

تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا

8. فرودگاه بین المللی Carrasco، مونته ویدئو، اروگوئه

تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا

تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا

9. ترمینال TWA فرودگاه جان اف کندی، نیویورک، آمریکا

تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا

تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا

10. ترمینال 4 فرودگاه Barajas، مادرید، اسپانیا

تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا

تصاویری از 10 فرودگاه زیبای دنیا

تبلیغات