تبلیغات

تفریح عجیب اعراب پولدار !+ عکس

تفریح عجیب اعراب پولدار !+ عکس

تکناز : جوانان عربستان سعودی در نزدیک یکی از شهرهای جنوب این کشور به نام ابها به تفریح عجیبی با استفاده از سنگ و خودروهای لوکس میپردازند.

 

 

تفریح عجیب اعراب پولدار !+ عکس

تفریح عجیب اعراب پولدار !+ عکس

تفریح عجیب اعراب پولدار !+ عکس

تفریح عجیب اعراب پولدار !+ عکس

 

 

تبلیغات