تبلیغات

تبدیل یک اتوبوس قدیمی به میز کار بسیار جالب ! ( تصویری)

تبدیل یک اتوبوس قدیمی به میز کار بسیار جالب ! ( تصویری)
تک ناز : مردی مجارستانی با ابتکار و خلاقیت اتوبوس مسافربری را تبدیل به یک میز کامپیوتر مناسب کرد.

تبلیغات