تبلیغات

قیمت های انواع خودرو داخلی (3)

قیمت های انواع خودرو داخلی (3)
منبع : فردانیوز

قیمت کارخانه

قیمت بازار (تومان)

نام خودرو

10.300.000

10.100.000

(cop) وانت باردو .سپر جدید

11.800.000

(cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید

10.550.000

10.400.000

وانت باردو دوگانه سوز

11.300.000

11.000.000

(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز

12.800.000

(cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز

15.350.000

16.000.000

پژو روآ سال سفارشی

16.450.000

17.000.000

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

21.300.000

21.200.000

SE سمند

24.200.000

SE سمند پایه گازسوز

26.000.000

26.000.000

سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ

25.000.000

25.000.000

سمند ال ایکس / ایربگ راننده

28.500.000

ELX سمند سورن

30.000.000

33.500.000

با موتور ای اف 7 ELX سمند سورن

26.800.000

25.800.000

بدون مالتی پلکس EF7 سمند

27.000.000

EF7 سمند مالتی پلکس

27.000.000

26.500.000

EF7 سمند پایه گازسوز

36.700.000

سمند سریر

22.500.000

23.200.000

GLX 405 پژو

25.800.000

GLX 405 . TU5 پژو

24.500.000

GLX 405 . XUM پژو

24.500.000

25.000.000

405 GLX / دوگانه سوز

23.200.000

25.000.000

405 SLX پژو

25.500.000

26.000.000

405 SLX / TU5 پژو

25.950.000

405 SLX / دوگانه سوز

29.500.000

پژو پارس معمولی

30.700.000

32.500.000

پژو پارس معمولی / دوگانه سوز

33.000.000

پژو پارس سال / دوگانه سوز

29.000.000

30.500.000

پژو پارس سال

30.500.000

پژو پارس سال سفارشی

32.500.000

34.000.000

LX TU5 پژو پارس

36.000.000

37.500.000

ELX پژو پارس

36.700.000

38.200.000

ELX پژو پارس آپشن جدید

38.300.000

42.000.000

TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک

31.000.000

EF7 پژو پارس سال / موتور

33.000.000

EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور

29.000.000

32.000.000

2 پژو 206 . تیپ

31.500.000

33.500.000

3 پژو 206 . تیپ

34.000.000

36.500.000

5 پژو 206 . تیپ

39.000.000

45.000.000

6 پژو 206 . تیپ

32.500.000

31.000.000

V20 پژو 206 صندوقدار / تیپ

37.500.000

V10 پژو 206 صندوقدار / تیپ

39.500.000

48.000.000

V9 پژو 206 صندوقدار / تیپ

34.500.000

38.500.000

V8 پژو 206 صندوقدار / تیپ

32.700.000

V6 پژو 206 صندوقدار / تیپ

35.000.000

40.500.000

V2 پژو 206 صندوقدار / تیپ

34.700.000

37.000.000

V1 پژو 206 صندوقدار / تیپ

45.500.000

51.000.000

پژو 207 اتوماتیک

38.500.000

44.000.000

پژو 207 دنده ای

30.500.000

29.000.000

1.6 رانا

32.000.000

رانا 1.6 سفارشی با استاندارد یورو 4

31.550.000

28.000.000

E1 تندر

41.100.000

E1 تندر اتوماتیک

35.050.000

E1 تندر دوگانه سوز / تیپ

35.050.000

31.200.000

E2 تندر

38.500.000

38.000.000

E2 تندر دوگانه سوز / تیپ

44.400.000

E2 تندر اتوماتیک

100.000.000

پژو 407 فول آپشن

100.000.000

110.000.000

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5

95.000.000

100.000.000

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5

105.000.000

115.000.000

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8

99.000.000

106.000.000

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8

130.000.000

116.000.000

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

145.000.000

133.000.000

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

141.000.000

126.000.000

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

16.850.000

17.000.000

132 EX .پراید

16.000.000

16.800.000

132 LE .پراید

16.250.000

16.800.000

132 SX .پراید

16.900.000

17.300.000

گازسوز SL 132 .پراید

15.400.000

15.200.000

132 SL .پراید

15.750.000

16.000.000

141 EX .پراید

14.900.000

141 LE.پراید

15.150.000

15.600.000

141 SX.پراید

14.300.000

141 SL.پراید

17.300.000

16.900.000

111 EX .پراید

16.450.000

15.900.000

111 LE .پراید

16.700.000

16.200.000

111 SX .پراید

15.850.000

15.500.000

111 SL .پراید

16.700.000

16.500.000

131 SL .پراید گازسوز

16.700.000

پراید 131 موتور اچ پی – پایه گازسوز

15.200.000

14.000.000

131 SL .پراید

16.050.000

15.200.000

131 SX .پراید

15.800.000

14.900.000

131 LE .پراید

16.650.000

16.200.000

131 EX .پراید

19.290.000

18.400.000

SX تیبا فول

31.000.000

ریو / ای بی اس / آپشنال

21.600.000

20.500.000

وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف

23.400.000

22.000.000

وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف

25.900.000

24.000.000

وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر

26.000.000

25.000.000

وانت شوکا

26.000.000

وانت شوکا دوگانه سوز

71.000.000

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

75.840.000

80.000.000

پیکاپ دوکابین .اتاق جدید

تبلیغات