تبلیغات

صحنه ای باورنکردنی از تصادف با موتور (تصویر متحرک)

صحنه ای باورنکردنی از تصادف با موتور (تصویر متحرک)
 
 
تصادف وحشتناک موتور سوار زمانی که خودروی خلاف کار چراغ قرمز را رد میکند ولی خوش شانسی موتور سوار باعث می شود بر روی اتومبیل پرتاب شود و آسیب زیادی نبیند.
 
لطفا تا لود شدن کامل عکس صبر نمایید … !!!
 
 
صحنه ای باورنکردنی از تصادف با موتور (تصویر متحرک)
 
 

تبلیغات