تبلیغات

نوشابه رژیمی بخوریم یا غیر رژیمی؟

مجموعه : تغذیه مناسب
نوشابه رژیمی بخوریم یا غیر رژیمی؟

نوشابه های رژیمی به نوشابه هایی گفته می شود که از قند مصنوعی در آن استفاده شده است.

شهرزاد محمدیان کارشناس ارشد تغذیه و عضو کمیتۀ پزشکی آکادمی ملی المپیک ضمن بیان این که نوشابه های رژیمی تنها فاقد کالری هستند و ضرر رسانی آنها به بدن همانند نوشابه های معمولی است ، اظهار داشت :« نوشابه های رژیمی به نوشابه هایی گفته می شود که از قند مصنوعی در آن استفاده شده است، قندهای مصنوعی بدون کالری هستند به خاطر همین به آنها رژیمی گفته می شود.»

وی افزود :« متاسفانه باوری که در جامعۀ ما وجود دارد، این است که فکر می کنند چون این نوشابه رژیمی است دیگر اثرات مضر نوشابه های معمولی را ندارد.»

این عضو کمیتۀ پزشکی آکادمی ملی المپیک در خصوص ضررهای این نوع نوشابه بر بدن گفت :« نوشابه های رژیمی تنها فاقد کالری هستند ولی آن ضرری که با مصرف نوشابه های گازدار بر متابولیسم بدن وارد می شود و همینطور باعث پوکی استخوان می شود یا باعث دفع کلسیم می شود برای این نوع نوشابه هم صدق می کند و یا به علت موادی که به آن اضافه می شود باعث رقابت با کلسیم برای جذب می شود و به همین دلیل باعث می شود که کلسیم را از بدن دفع کند و ما توصیه می کنیم اینگونه نوشابه هم زیاد استفاده نشود.»

شهرزاد محمدیان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که این نوشابه را چه افرادی می توانند استفاده کنند ، گفت :« نوشابه های بدون کالری برای افرادی که دیابتی هستند و برای کسانی که خواهان کنترل وزنشان هستند از نوشابه های عادی بهتر است ولی کماکان بر روی استخوان اثر می گذارد و یا باعث پوکی استخوان می شود و نیز در رشد کودکان تاثیر منفی می گذارد.»

a