تبلیغات

باجه هایی برای تماس با خدا !+ عکس

باجه هایی برای تماس با خدا !+ عکس
 
این درست همان چیزی است که هر مسیحی با ایمانی به آن احتیاج دارد. کیوسک دعا درست اندازه کیوسک تلفن است. هیچ زمانی نیست که انسان های مؤمن به دعا کردن به درگاه خدا نیاز نداشته باشند.
تکناز : بنابر این این کیوسک های دعا برای این افراد بسیار مناسب است. زیرا سکویی دارند که مسیحیان می توانند وسط خیابان روی آن زانو می زنند و دست ها را بهم قفل کرده و شروع به دعا و نیایش به درگاه خدا کنند. 
 
حتی دستورالعمل و راهنمایی های لازم روی کیوسک چسبانده شده است تا مردم از آن کمک بگیرند.


باجه هایی برای تماس با خدا !+ عکس


باجه هایی برای تماس با خدا !+ عکس


باجه هایی برای تماس با خدا !+ عکس


باجه هایی برای تماس با خدا !+ عکس


باجه هایی برای تماس با خدا !+ عکس


باجه هایی برای تماس با خدا !+ عکس

 
 
منبع : برترین ها

تبلیغات