تبلیغات

جنگ از نگاه پاک کودکان ( عکس های جالب )

جنگ از نگاه پاک کودکان ( عکس های جالب )

با استفاده از تکنیک هنر درمانی، از کودکانی که در جنگ حضور داشته اند خواست تا تصویرشون از جنگ رو با اسباب بازی ها طبق خاطرات و تجربیاتشون بیان کنند.

برایان مکارتنی پروژه ای با نام "اسباب بازی های جنگ” را شروع کرد که به جنگ از زاویه متفاوتی نگاه می کند، از زاویه ای که یک بچه آنرا میبیند!


جنگ از نگاه پاک کودکان ( عکس های جالب )

جنگ از نگاه پاک کودکان ( عکس های جالب )


مکارتنی اسباب بازی های ارزانی را خریداری کرد تا این عکس ها را خلق کند. چیزی که خواهید دید تفسیر کودکانی است که در این مناطق بهم ریخته زندگی کرده اند. خیلی عجیبه اگه تجهیزات جنگ امروزی رو با این اسباب بازی ها مقایسه کنید.

جنگ از نگاه پاک کودکان ( عکس های جالب )

جنگ از نگاه پاک کودکان ( عکس های جالب )

جنگ از نگاه پاک کودکان ( عکس های جالب )

جنگ از نگاه پاک کودکان ( عکس های جالب )

جنگ از نگاه پاک کودکان ( عکس های جالب )

جنگ از نگاه پاک کودکان ( عکس های جالب )


خیلی سخته بخواهید باور کنید این صحنه ها طراوشات ذهنی چند کودک است، به سادگی میشه خشونت رو توی این عکسها دید. این صحنه ها اول توسط بچه ها نقاشی شد و سپس مکارتنی برای بهتر نشان دادن آنها از اسباب بازی ها استفاده کرد.

جنگ برای همه درد آوره مخصوصا برای کودکانی که متاسفانه در این شرایط قرار میگیرند. و من فکر میکنم برایان مک کارتنی چشم خیلی هارو به روی این موضوع باز میکنه. این نشان می دهد که عکاسی چقدر در ترکیب با یک چشم انداز می تواند بر مردم تاثیر داشته باشد.

 
منبع : برترین ها

تبلیغات