تبلیغات

تهران از نگاه خبرنگار آمریکایی (+ تصویری )

مجموعه : گالری عکس روز
تهران از نگاه خبرنگار آمریکایی (+ تصویری )

 
اسکات پترسون خبرنگار معروف آمریکایی روزنامه کریستین ساینس مانیتور اخیرا در سفری به ایران آلبومی تصویری از نتیجه مشاهدات خود در تهران را منتشر کرده است.

به گزارش عصر ایران ،پترسون به همراه این آلبوم تحلیل خود از ایران را تحت عنوان مجموعه ای به نام " 7 روز در ایران" در این روزنامه آمریکایی منتشر کرده است.

پترسون در کمتر از دو دهه گذشته بیش از 30 بار به ایران سفر کرده است.


تهران از نگاه خبرنگار آمریکایی (+ تصویری )


تهران از نگاه خبرنگار آمریکایی (+ تصویری )


تهران از نگاه خبرنگار آمریکایی (+ تصویری )

حضور و سخنرانی دکتر ظریف در دانشگاه تهران

تهران از نگاه خبرنگار آمریکایی (+ تصویری )


تهران از نگاه خبرنگار آمریکایی (+ تصویری )

خیابان ولی عصر تهران

تهران از نگاه خبرنگار آمریکایی (+ تصویری )


تهران از نگاه خبرنگار آمریکایی (+ تصویری )


تهران از نگاه خبرنگار آمریکایی (+ تصویری )


تهران از نگاه خبرنگار آمریکایی (+ تصویری )


تهران از نگاه خبرنگار آمریکایی (+ تصویری ) 

تبلیغات