تبلیغات

جزیره رویایی گربه ها اینجاست ؟+ عکس

مجموعه : مجله خبری
جزیره رویایی گربه ها اینجاست ؟+ عکس
به هر کشوری که سفر کنید گربه های را می توانید در خیابان ها مشاهده کنید. این حیوانات بی آزار شاید در شهر روزگار سختی داشته باشند اما یک جزیره رویایی برای آن ها روی این کره وجود دارد.

 گربه ها همیشه به عنوان حیواناتی شناخته شده اند که نمک نشناس هستند و کمتر محبت ها را جبران می کنند اما باز هم انسان ها با گربه ها دوست هستند و به آن ها تا حد توانشان رسیدگی می کنند.

جزیره ای در ژاپن به نام "تاشیروجیما" وجود دارد که سال هاست به بهشت گربه ها معروف شده است. در این جزیره شما می توانید بیش از انسان ها در خیابان گربه مشاهده کنید زیرا جمعیت آن ها به خاطر رسیدگی مردمان این جزیره به مرور بیشتر از انسان ها شده است.

جزیره رویایی گربه ها اینجاست ؟+ عکس

مردمان این جزیره به ماهیگیری مشغول هستند و البته مجبورند بخشی از درآمد خود را به گربه ها بدهند زیرا گربه ها هر کدام صاحبان خاصی دارند و از او غذا می گیرند. آن ها بدون هیچ مانعی در تمام شهر زندگی می کنند و دست به هرکاری ممکن است بزنند.

بنا به اسناد تاریخی این جزیره گربه ها برای اولین بار توسط مهاجران و به عنوان نابودگران موش به این شهر وارد شدند اما زمانی که مهاجران از شهر خارج شدند جمعیت انسانی کاهش یاقت و به مرور موش ها از بین رفته و جمعیت گربه ها افزایش پیدا کرد. این روزها گربه ها زندگی بسیار خوبی در این جزیره دارند و حتی باعث جذب توریست شده اند.

 
 

تبلیغات