تبلیغات

پسری که دختر جوان را تکه تکه کرد !+ عکس

مجموعه : مجله خبری
پسری که دختر جوان را تکه تکه کرد !+ عکس

پسری که بی رحمانه ترین نوع انتفام را از دوست دخترش گرفت

این شخص پس از اینکه فهمید دوست دخترش به او خیانت کرده – وی را کشته و در حمام قطعه قطعه کرده و سپس با موبایل از جسد او عکس گرفته و به وسیله mms برای رقیبش فرستاده… همانطور که در عکس میبینید در زمان دستگیری لبخند به لب داشته و به کار خود افتخار هم میکرده ..


پسری که دختر جوان را تکه تکه کرد !+ عکس

 

تبلیغات