تبلیغات

شغل به این متفاوتی دیده بودین !+ عکس

شغل به این متفاوتی دیده بودین !+ عکس
 
این مرد دارای یک شغل کم نظیر و عجیب است، او در واقع یک توپ جمع کن است، البته توپ های گلف را جمع می کند.
زندگی این مرد از راهی متفاوت می گذرد. در حالی که هیچ کس به توپ های به هدف نرسیده گلف فکر نمی کند شخصی بوسیله این توپ ها عجیب ترین شغل دنیا را تجربه می کند.

اگر بازی های گلف را تماشا می کردید  حتما برایتان این سوال پیش می آمد که سرنوشت توپ های پرتاب شده که به هدف نمی رسند چه می شود.این مرد دارای یک شغل کم نظیر و عجیب است، او در واقع یک توپ جمع کن است، البته توپ های گلف را جمع می کند.

 

 
 

تبلیغات