تبلیغات

زنی با اندامی عجیب و وزن 500 کلیویی ! ( تصاویر)

زنی با اندامی عجیب و  وزن 500 کلیویی ! ( تصاویر)
 
این زن در حال حاضر بیش از 350 کیلوگرم از وزن خودش را از دست داده است ولی هنوز هم با اندام مناسب فاصله دارد.
 
وزن ماریا روزالس در سال 2008 به حدود 500 کیلوگرم رسیده بود. این بانوی نیم تنی به قتل خواهر زاده اش محکوم شد زیرا با این وزن خود روی کودک افتاده بود و باعث شده بود که خواهر زاده اش جان دهد. این اتفاق باعث تغییر در زندگی وی شد. او تصمیم خود را برای کم کردن وزن گرفت. او در حال حاضر بیش از 350 کیلوگرم از وزن خودش را از دست داده است ولی هنوز هم با اندام مناسب فاصله دارد. 

 

زنی با اندامی عجیب و  وزن 500 کلیویی ! ( تصاویر)

زنی با اندامی عجیب و  وزن 500 کلیویی ! ( تصاویر)

زنی با اندامی عجیب و  وزن 500 کلیویی ! ( تصاویر)

زنی با اندامی عجیب و  وزن 500 کلیویی ! ( تصاویر)

زنی با اندامی عجیب و  وزن 500 کلیویی ! ( تصاویر)

زنی با اندامی عجیب و  وزن 500 کلیویی ! ( تصاویر)

 

 

تبلیغات