تبلیغات

تصاویری از برج یک کیلومتری در عربستان سعودی

تصاویری از برج یک کیلومتری در عربستان سعودی
 
ساخت برج دیدنی به ارتفاع یک کیلومتری در عربستان سعودی در حال ساخت می باشد تصاویر کامپیوتری این برج را ببینید.
 
برجی که قرار است در شهر جده عربستان سعودی و در ساحل دریای سرخ به ارتفاع یک کیلومتر ساخته شود. این برج، “پادشاهی” نام گذاری شده است.
 
 
تصاویری از برج یک کیلومتری در عربستان سعودی
 

تصاویری از برج یک کیلومتری در عربستان سعودی

تصاویری از برج یک کیلومتری در عربستان سعودی

تصاویری از برج یک کیلومتری در عربستان سعودی

 

تصاویری از برج یک کیلومتری در عربستان سعودی

 

 

تبلیغات