تبلیغات

تیر خوردن عجیب و کشته نشدن یک آهو + تصاویر

تیر خوردن عجیب و کشته نشدن یک آهو + تصاویر
 
شکارچی به جای قلب ، سر آهو را نشانه گرفته است و تیر بدلیل رد شدن از پوزه آهو او را نکشته است
 
این آهو توسط تیر و کمان مورد حمله شکارچی قرار گرفته است. شکارچی به جای قلب ، سر آهو را نشانه گرفته است و تیر بدلیل رد شدن از پوزه آهو او را نکشته است هر چند احتمالا درد شدیدی را تحمل میکند.
 

تیر خوردن عجیب و کشته نشدن یک آهو + تصاویر

تیر خوردن عجیب و کشته نشدن یک آهو + تصاویر

تیر خوردن عجیب و کشته نشدن یک آهو + تصاویر

 

 

تبلیغات