تبلیغات

با این حیوان ازاری ها چه باید بکنیم !+ (عکس)

با این حیوان ازاری ها چه باید بکنیم !+ (عکس)
 
بی رحمانه ترین عمل انسان ها بر حیوانات بی زبان راستی با این حیوان آزاری ها چه باید کرد؟؟؟
 
شکارچی پس از شکار بز کوهی مادر، فرزند او را که حاضر به ترک جسد مادر نبوده به دام می اندازد… جسد مادر تکه تکه می کند و فرزند را کنار جسد تکه تکه مادر می گذارد و حاصل می شود این عکس!
 

با این حیوان ازاری ها چه باید بکنیم !+ (عکس)

 

 

تبلیغات