تبلیغات

نمو واقعی را دیدن !+ تصاویر

نمو واقعی را دیدن !+ تصاویر
بنا بر این گزارش، تصاویر این ماهی زیبا را عکاسی ایتالیایی به نام مارکو فایرلی در پارک ملی واکاتوبی در جنوب جزیره سولاوسی در اندونزی شکار کرده است.
 
بچه ماهی ای که به خاطر یک لحظه بازیگوشی و غفلت گم می شود و بینندگان را یکی-دو ساعتی با خود همراه می کنند تا دوباره به خانواده اش برسد.
 
حالا نمونه واقعی این ماهی پیدا شده است و جالب این که حالا ما نمونه تخیلی نمو را اصلی می دانیم و نمونه اصل را به نام آن می نامیم!
 
نمو واقعی را دیدن !+ تصاویر
نمو واقعا پیدا شد!

بعضی شخصیت ها و موجودات هنری آن قدر زیبا، جذاب یا واقعی اند که انسان فکر می کند که از هر موجود واقعی ای واقعی ترند. یکی از این موجودات که در عالم انیمیشن ساخته شده، نمو است.

 
بچه ماهی ای که به خاطر یک لحظه بازیگوشی و غفلت گم می شود و بینندگان را یکی-دو ساعتی با خود همراه می کنند تا دوباره به خانواده اش برسد. حالا نمونه واقعی این ماهی پیدا شده است و جالب این که حالا ما نمونه تخیلی نمو را اصلی می دانیم و نمونه اصل را به نام آن می نامیم!

 

نمو واقعی را دیدن !+ تصاویر

نمو واقعی را دیدن !+ تصاویر

نمو واقعی را دیدن !+ تصاویر

نمو واقعی را دیدن !+ تصاویر

 
 
 
 

تبلیغات