تبلیغات

دانستنیهای مذهبی- ۱۶

مجموعه : دینی
دانستنیهای مذهبی- ۱۶
 
161ـ صفوه العرفان اثر كیست؟محمد علی خالدی
162ـ «كشور قهوه»لقب چه كشوری است؟برزیل
163ـ نام قدیمی شهر همدان چه بوده؟ اكباتان
164ـ قرآن در مورد چند محور و موضوع بحث می كند؟5 محور(خدای واحد،جهان هستی،داستانهای قرآن،قیامت،احكام و قانونگذاری)
165ـ سه شهر از پرجمعیت ترین شهر های دنیا را نام ببرید؟نیویورك،توكیو.پاریس
166ـ در كجا و در چه زمانی اولین چاه نفت كشف شد؟در كالیفرنیای آمریكاو در سال 1850 میلادی
167ـ درچه روزهایی روزه گرفتن حرام است روز شك،دو عید قربان و فطر،ایام تشریق
168ـ نخستین انسانی كه به فضا رفت كه بود؟یوری گاگارین
169ـ حكم نذر برای غیر خدا چیست؟شرك می باشد.
170ـ بهترین عكس العمل در مقابل شیطان طبق آیه قرآن چیست؟همانطور كه او با ما دشمن است با او دشمن باشیم«ان الشیطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا».
171ـ مؤسس مدسه علوم دینی گله‌دارچه كسی بود؟مرحوم شیخ احمد سعادتی رحمه الله علیه

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات