تبلیغات

تصاویر ازدواج با شكوه ملکه آینده سوئد

تصاویر ازدواج با شكوه ملکه آینده سوئد
ویکتوریای 32 ساله ملکه آینده سوئد روز شنبه با هزینه ای بالغ بر 2 میلیون و ششصد هزار دلار و با شرکت 950 نفر از میهمانان مراسم عروسی در استکهلم به خانه بخت رفت . او با دانیل 36 ساله دوک ایالت واسترگتلند سوئد ( یکی از 25 ایالت سوئد در جنوب این کشور است ) که معلم شخصی او نیز بود ازدواج کرده است . در مراسم ازدواج این زوج 950 نفر شرکت کردند که بخش بزرگی از آنها خانواده های سلطنتی از اروپا ، آسیا و خاورمیانه بودند . این نخستین ازدواج در یک خانواده سلطنتی در اروپا در 2 سال گذشته است .
 
تصاویر ازدواج با شكوه ملکه آینده سوئد
 
تصاویر ازدواج با شكوه ملکه آینده سوئد
 
تصاویر ازدواج با شكوه ملکه آینده سوئد
 
تصاویر ازدواج با شكوه ملکه آینده سوئد
 
تصاویر ازدواج با شكوه ملکه آینده سوئد
 
تصاویر ازدواج با شكوه ملکه آینده سوئد
 
 

تبلیغات