تبلیغات

تاخوردگی موکت چگونه برطرف می شود

اگر تاخوردگی آن خیلی زیاد نباشد یعنی خود موکت از بین نرفته باشد می توانید با اتو تا خوردگی آن را درست کنید. به این ترتیب که اول موکت را بشوئید بعد از خشک شدن آن را به این ترتیب اتو کنید که پارچه ای روی آن بگذارید و آن را اتو کنید. (حرارت مستقیم به موکت آسیب می رساند)
 
a