تبلیغات

روش آسان و صحیح فریز کردن لوبیا سبز

روش آسان و صحیح فریز کردن لوبیا:
لوبیاها را شسته، خرد کرده تا 3 دقیقه آبگردانی نموده و در فریزر قرار دهید. مدت سالم ماندن 12 ماه می باشد.
شما می توانید لوبیا سبزها را با پیاز داغ و روغن تفت دهید و به این شکل نیز فریز کنید. البته در این حالت در مدت کمتر از ۶ ماه باید مورد استفاده قرار گیرد.
در مورد فریز کردن سبیزها روش های مختلفی وجود دارد. شما کلی سوال کرده اید. در صورتی که نمی توان به این سوال کلی جواب داد.
 

تبلیغات