تبلیغات

تخفیف عوارض قبل از عادت ماهانه زنان

بررسی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكی تهران نشان می‌دهد كه مصرف زعفران می تواند به تخفیف عوارض قبل از عادت ماهانه زنان كمك كند.


زعفران كه گرانترین ادویه دنیا است، غیر از مصارف آشپزی بطور سنتی برای دل درد، مشكلات هاضمه و حتی افسردگی مصرف می‌شده است.

آزمایشهای بالینی اخیر نشان داده است كه زعفران واقعا به درمان افسردگی ملایم كمك می‌كند.

گمان می‌رود علت عوارض پیش از قاعدگی، تغییرات در فعالیت سروتونین باشد و كارشناسان معتقدند كه زعفران روی ماده شیمیایی سروتونین در مغز اثر می‌گذارد.

به همین دلیل تیمی از پژوهشگران ایرانی تصمیم گرفتند در مورد احتمال اثر زعفران در كاهش عوارض پیش از قاعدگی تحقیق كنند.

به گزارش رویترز از نیویورك، دكتر م.آقاحسینی و همكارانش در دانشگاه علوم پزشكی تهران از ‪ ۵۰‬زن كه بطور اتفاقی انتخاب شده بودند، خواستند كه در طول دو چرخه قاعدگی روز دو كپسول بخورند. این افراد به دو گروه تقسیم شدند كه به گروه اول كپسولهای حاوی زعفران و به گروه دوم دارونما داده شد این زنان كه سنشان بین ‪

۲۰‬تا ‪ ۴۵‬سال بود، دستكم شش ماه دچار عوارض قبل از قاعدگی همچون گرفتگی عضلات،پف كردگی، كج خلقی و خستگی شده بودند.

در پایان دوره درمان ، سه چهارم زنانی كه كپسول زعفرانی خورده بودند گزارش دادند كه دستكم ‪ ۵۰‬درصد از عوارض قبل از قاعدگی آنها كاسته شده است ، اما در میان زنانی كه به آنان دارونما داده شده بود، فقط ‪۸‬درصد از كاهش عوارض خبر دادند.

گزارش این پژوهشگران در نشریه پزشكی ‪ BJOP‬چاپ شده است.

به گفته این پژوهشگران، یافته‌های آنها نشان می‌دهد كه زعفران می‌تواند بر فعالیت سروتونین اثر گذارد و نه فقط علایم افسردگی بلكه عوارض قبل از قاعدگی را نیز تخفیف دهد.

با این حال آنان تاكید كرده‌اند كه تایید این یافته‌ها مستلزم مطالعات دراز مدت و بیشتری است.


a