تبلیغات

اس ام اس فلسفی جملات زیبا

ناکامی یعنی تاخیر ? نه شکست … مسیر انحرافی موقت است ? نه کوچه بن بست . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کاش در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی ? نه حاشیه ای فراموش شدنی .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم ? روزی میرسد
که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی انجام میدهیم . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
برای پی بردن به ارزش یک دوست ? او را از دست بده . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
وقتی زندگی رو از یخ ساختی ? برای آب شدنش گریه نکن . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
در زندگی ? راه برای رسیدن به هدف وجود دارد :
?)اندیشه  والاترین راه
?)تقلید آسان ترین راه
?)تجربه تلخ ترین راه
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
یکی ازبهترین وقت های دعا که مستجاب میشه وقتی هست که از همه چیز نا امید
هستیم و یک ذره غرور هم نداریم . بخصوص اگر موقع افطار باشد . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
فلانی…؟… می دانی؟… می گویند رسم زندگی چنین است : می آیند……. می
مانند……. عادتت می دهند……. و می روند……. و تو در خود می مانی……. و تو تنها
می مانی……. راستی نگفتی؟ رسم تو نیز چنین است؟ مثل همه ی فلانی ها!؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خداوند به فرشتگان عقل داد بدون شـــهوت ? حیوانات را شـــهوت داد بدون عقل
و انسان را شــــهوت داد با عقل ? هر انسانی که عقلش به شـــهوتش غلبه کند از
فرشتگان بهتر است ? هر انسانی که شـهوتش به عقلش غلبه کند از حیوان بدتر است . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
شمع محفل شاهان شدن ذوقی ندارد ? ای خوشا شمعی که روشن میکند ویرانه ای را .
 
 

تبلیغات